Image

ANEXOS

Anexo 1. Formato Aviso de Confirmación de Incorporación (FACI).

Anexo 2. Infografía sobre el proceso de incorporación

Anexo 3. Seguimiento a Recepción de Matrícula Escolar 2023 – 2 material a estudiantes

Anexo 4. Infografía de apoyo para explicar el Buscador de Estatus